EET SPORTIEF

Online cursus: Food literacy

1 2 3 4 5 6

Voedingsvaardigheden

What is in a name?


Vandaag wordt er verwacht dat je steeds maar meer kan en weet, om op een verantwoorde manier in het leven te staan en je gezondheid in eigen handen te nemen.

Niet evident als je in een sportkantine snacks en maaltijden aanbiedt aan jonge mensen die intensief sporten.

Je leest en hoort de laatste tijd veel over voedingsvaardigheden of met een Engels term Food Literacy genoemd.

Met voedingsvaardigheden bedoelt men dat iemand in staat is om voedingsinformatie te vergaren, te verwerken, te begrijpen en te evalueren.

Waarbij het accent vooral op de gezondheidsaspecten van voeding en voedingsstoffen ligt. Hiervoor is enige theoretische voedingskennis en praktische kennis en vaardigheden over voeding nodig.


1 2 3 4 5 6