EET SPORTIEF
2020-03-21

Uit onderzoek is bekend dat 20-40% van de topsporters tijdens grote tornooien in meer of mindere mate last hebben van een infectie. Dit beïnvloedt vanzelfsprekend de prestatie. Om de gevolgen van infecties op de prestatie zo veel mogelijk te beperken is het belangrijk om infecties te proberen voorkomen. Ter preventie van infecties kan men zich vaccineren, hygiënemaatregelen treffen en het immuunsysteem versterker.

 

Wie intensief sport doet er goed aan om zich te vaccineren tegen griep.

Bij ons wordt dit aanbevolen in de maand oktober, maar wie veel reist moet er rekening mee houden dat in andere delen van de wereld het op een ander moment winter is en er dus griep op een ander moment kan voorkomen.

Contacteer dus tijdig het Tropisch Instituut of de federatiearts.

 

Maak er een gewoonte van om voor elke buitenlandse reis te informeren of er vaccinaties nodig zijn. De vaccinaties die vaak gevraagd worden zijn mazelen, bof, rubella, kinkhoest, difterie, polio, tetanus, meningokokken, hepatitis A en B (bij sporten met veel lichamelijk contact).

 

Uiteraard geen preventie zonder hygiëne.
Hou je goed aan de maatregelen die echt helpen om infecties te voorkomen en wijs je teamgenoten er ook op. Gezien een infectie tot serieuze prestatievermindering en het ontglippen van overwinningen en medailles kan leiden.

Voldoende slapen (8 u per nacht), regelmatig handen wassen, gezond eten, uit de buurt blijven van iemnd die ziek is, etc dragen daar allemaal toe bij.