EET SPORTIEF
2020-04-21

Volgens het Nederlandse Mulier Intituut is de impact van COVID-19 op de sportwereld immens.

Naar verwachting gaat de crisis van grote invloed zijn op de beschikbare middelen in de sportsector en omvang en verloop van geldstromen.

De eerste resultaten van dit onderzoek worden voor de zomer verwacht. Wat mensen het meeste zorgen baart is de gevolgen van de crisis voor de sportsector als geheel, en welke scenario’s er kunnen worden geschetst voor de te verwachten ontwikkelingen op de middellange en lange termijn.

Voor clubs die een kantine/cafetaria/bar in eigen beheer hebben misschien het moment om eens na te gaan of al hun voedselveiligheidsprocedures in orde zijn.

Mocht blijken dat daar wat hiaten zijn kan u altijd bij Eet Sportief terecht om die hiaten aan te pakken.