EET SPORTIEF
2022-03-04

Op 4 maart is het Wereld Obesitas Dag.

Wereldwijd lijden meer dan 650 miljoen mensen aan deze chronische ziekte; deze populatie is sinds 1975 verdrievoudigd.

Al eens gekeken hoeveel leden van uw club en bezoekers overgewicht hebben?

En zwaar overgewicht of obesitas al dan niet in combinatie met een sedentaire levensstijl en genetische factoren leidt op termijn tot heel wat aandoeningen zoals diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen, kanker, ernstige complicaties bij infecties (denk aan COVID19), ...

De aanpak van het probleem alleen bij de persoon met ernstig overgewicht leggen lost niets op want het probleem wordt er alleen maar erger op: OCW2022: Getting Real About Obesity Prevention - ConscienHealth.

 

Ook de omgeving speelt een belangrijke rol en daar zijn de sportclub en de sportkantine een onderdeel van.

Draag als sportclub zorg voor jullie leden en zorg om te beginnen dat er een gezonder aanbod is in de kantine en de automaten opdat mensen tenminste de keuze hebben voor een gezonde snack of maaltijd als ze die willen.

Nog veel beter zou het zijn dat de club er gewoon voor kiest om enkel een gezond aanbod te serveren...

Hebben jullie hulp nodig om dat in de praktijk uit te werken? Contacteer Eet Sportief en we zoeken samen naar de oplossing die werkt voor jouw club!