EET SPORTIEF
Certificatie

Online Certificatie

Test je kennis op voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een term die wordt gebruikt om aan te geven in welke mate ons voedsel (on)veilig is voor de menselijke gezondheid.

Onder voedselveiligheid vallen het vóórkomen en het voorkómen van :

  • voedselvergiftigingen
  • voedselintoleranties
  • bederf
  • voedselallergieën

en andere mogelijke risico's die aan voedsel kunnen zitten. Belangrijke onderdelen van het vakgebied zijn dan ook risicoanalyse, risicocommunicatie en risicobeheer vanuit de verschillende disciplines, zoals de levensmiddelentechnologie, kwaliteitszorg, toxicologie, epidemiologie en (voedsel)wetgeving.

Allergenentest
HACCP test